svazek 2730

Oliver Fröhlich

Das Venus-Team

Venušský tým

vydáno: 13. prosince 2013    
čas děje: 01. ledna – 31. prosince 1515 NGL
Perry Rhodan 2730 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Terranci vypátrají tajemství – a mravenci se postarají o zmatek
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Attilar Leccore – Šéf SPL má plán

Bruce Cattai, Baucis Fender, Tacitus Drake, Patrick St. John, Benner – Venušský tým dostane nebezpečný úkol.

Gucky – Myšob jde na návštěvu.

Farye Sepheroa – Rhodanova vnučka má potíží s hmyzem.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2730 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1514 Nového galaktického letopočtu stojí Mléčná dráha před těžkou zkouškou: Jednak hrozí mezihvězdná válka mezi Tefrody a Bluesany, a také zde svou pravomoc prosazuje zlověstný Atopický tribunál. Perry Rhodan a imperátor Bostich byli již tribunálem odsouzeni k pěti stům letům vězení. Všechny sluneční soustavy Galaxie mají být navíc navráceny původním obyvatelům – tak jsou Arkonidané vypovězeni ze svého hlavního systému, který má připadnout Naatům. Autokratické chování Atopů láká patolízaly a po moci toužící kariéristy, současně však vzbuzuje v Galaxii odpor.

Zejména lidstvo už nechce snášet cizí nadvládu. Aby zjistili víc o Atopech a jejich technice, Terranci vysílají VENUŠSKÝ TÝM...