Perry Rhodan 2710 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2710
Název:Hon na Haluťana
(Haluter-Jagd)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:26. července 2013
Vydáno v češtině: -
Čas děje: červenec 1514 NGL
Rozhodnutí na temném světě – giganti v boji na život a na smrt
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot – Haluťan čelí nebezpečí z minulosti.

Avan Tacrol – Mladý Haluťan musí dospět.

Luto Faonad – Rodič musí dovolit, aby šlo jeho dítě vlastní cestou.

Leza Vlyoth – Jaj přinese ohromnou oběť.

Peo Tatsanor – Mladý Báalol se rozhodl pro lovce.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2710 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1514 Nového galaktického letopočtu, který podle starého kalendáře odpovídá počátku šestého tisíciletí, patří Země k Lize svobodných Pozemšťanů. V tomto galaktickém státním útvaru se spojily tisíce slunečních soustav, na jejichž planetách sídlí lidé.

Právě Měsíc, nejbližší souputník Terry, je nyní Pozemšťanům zcela cizí. Už několik let se halí do neprostupného pole a jeho povrch je podivně zdeformován. Kdo by na něm chtěl přistát, riskuje život. Vládnou tam Onryoňané, kteří jménem Atopického tribunálu požadují vydání Perryho Rhodana a imperátora Bosticha.

Jenže dokud má nesmrtelný Terranec podporu svých přátel, pro tribunál nebude snadné ho dopadnout. Proto se Onryoňané ze všech sil snaží o likvidaci Rhodanových druhů: Jako prvního to potkalo Reginalda Bulla, který zmizel i s JULESEM VERNEM. Teď je na řadě Icho Tolot, který se stává hlavní kořistí v HONU NA HALUŤANA...


Leza Vlyoth se nenechá netrpělivým Peo Tatsanorem svést ke zbrklému jednání. Lov na Icha Tolota si hodlá náležitě vychutnat. Haluťana nechce zabít, pouze ho zajmout, aby se před Atopickým tribunálem zodpovídal za zločiny, které dle Vlyothova názoru spáchal spolu s Perry Rhodanem. Jaj přijme podobu Uleba, takže v boji zblízka bude silnější než Tolot. Když XYANGO, která se změnila v haluťanskou loď, přistane na Kamaadu, uvěří po zničení HALUTY IV ztroskotaný Haluťan v záchranu. Jeho naděje ještě zesílí, když se ozve hlas Fancana Teika. Vběhne rovnou do pasti. Z plavidla vylétne bombami nacpaný robot typu TARA, který posléze exploduje. Při výbuchu je zmrzačen Luto Faonad. Tolot a Avan Tacrol ho dopraví na palubu ponorky a zmizí do relativního bezpečí mléčného oceánu, avšak Faonad podlehne krátce poté utrpěnému zranění.

Tacrol přísahá pomstu. Tolot může impulzivního mladého Haluťana stěží zadržet. Oba se vydají do Termitiště, organického, možná stále ještě živého útvaru. Tam se jim postaví Vlyoth a Tatsanor stavěn, podporovaní dalšími roboty TARA. Tacrol je zajat, Tolot musí uprchnout. Pomocí sklomrazem posílených parasil trýzní Anti zajatce. Vlyoth vyráží výkřiky bolesti, které nechávají lovci znít z reproduktorů. Tolot použije ponorku, aby se dostal k XYANGU a vnikne na palubu plavidla. Znovu dojde k souboji se zdánlivým Ulebem. Teprve teď se Tolot dozví o existenci Atopického tribunálu a Vlyothových skutečných úmyslech. Tolot je nakonec tvaroměničem poražen. V energetickém poli je odsouzen k naprosté nehybnosti. Pozoruje soustavný pokles okolní teploty. Brzy dosáhne absolutní nuly...