svazek 2708

Arndt Ellmer / Christian Montillon

Vier gegen ITHAFOR

Čtyři proti ITHAFORU

vydáno: 12. července 2013    
čas děje: začátek července – 09. července 1514 NGL
Perry Rhodan 2708 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Jsou osvědčený tým – v nebezpečné akci usilují o velký cíl
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Benjuber-Wocaud – Agent dostane možná nejdůležitější příkaz své kariéry.

Ghöllrysch – Velitel ITHAFORU-5 se může spolehnout na své spolupracovníky.

Lan Meota – Jeho dar je spojen s bolestí.

Satafar – Tefrod je velitelem čtyř dobyvatelů.

Toio Zindher – Mutantka má vyhraněný náhled na věc.

Trelast-Pevor – Tefrod zdánlivě patří ke Sboru mutantů jen omylem.

Vetris-Molaud – Tamaron sleduje politiku síly.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2708 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1514 Nového galaktického letopočtu, který podle starého kalendáře odpovídá počátku šestého tisíciletí, patří Země k Lize svobodných Pozemšťanů. V tomto galaktickém státním útvaru se spojily tisíce slunečních soustav, na jejichž planetách sídlí lidé.

Avšak právě Měsíc, nejbližší souputník Terry, je nyní Pozemšťanům zcela cizí. Už několik let se halí do neprostupného pole a jeho povrch je podivně zdeformován. Kdo by na něm chtěl přistát, riskuje život. Vládnou tam Onryoňané, kteří jménem Atopického tribunálu požadují vydání Perryho Rhodana a imperátora Bosticha.

Krize nastává i mezi jinými národy Galaxie. Konflikt zuří zejména v Eastside, kde spolu bojují humanoidní Tefrodi a Bluesané. Ohniskem sporů je polyportdvorec ITHAFOR-5. Jelikož není Tefrodům umožněno tuto stanici používat, rozehrávají hru o její ovládnutí. Tak nastupují ČTYŘI PROTI ITHAFORU...


Polyportdvorec ITHAFOR-5 je formálně kontrolován Stínovými Maahky, je ale de facto v držení Bluesanů. Weddone Ghöllrysch má ve své kanceláři uložen jediný dostupný A-Controller. Dvorec střeží 550 lodí Jülziishů, jejichž úkolem je obrana před tefrodským loďstvem. Tefrodský velitel Maalun v současné době nevyvíjí žádné aktivity, poněvadž jinak hrozí intervence Onryoňanů. Vysoký Tamaron Vetris-Molaud však již naplánoval dobytí dvorce. Cestu výsadkovým silám má uvolnit jeho Sbor mutantů. Čtyři agenti obdržet již byli důkladně instruováni v Apsumské hvězdě, sídle vlády Nového Tamania na planetě Tefor.