svazek 2654

Hubert Haensel

Zeichen der Zeit

Znamení doby

vydáno: 29. června 2012    
čas děje: 1413 NGL - 1469 NGL
Perry Rhodan 2654 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Tormanac da Hozarius v roztržce – a na stopě spiknutí
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Tormanac da Hozarius – Mladý šlechtic zkouší nalézt svou vlastní cestu.

Ghlesduul – Naat akceptuje svou novou roli.

Aktakul – Šéfvědec Křišťálového impéria pomůže Tormanacovi k nevšední pomoci.

Gaumarol Bostich I. – Imperátor Křišťálového impéria navštíví planetu Urengoll.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2654 (Ilustrace 1)

Píše se rok 1469 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5056 křesťanského kalendáře. Z doposud nevyjasněných příčin zmizela Sluneční soustava se všemi svými světy a jejich obyvateli ze známého Univerza.

Domovina lidstva byla transferována do miniaturního vesmíru, kde mají Pozemšťané nové, nepříliš přátelské sousedy. Situace se brzy vyhrotí, když jsou solární planety obsazeny invazory a Slunce samotné je zahaleno do neprostupné vrstvy. Od té doby lidstvo bojuje o přežití.

O těchto událostech nemá Perry Rhodan ani potuchy. Na palubě legendární BÁZE se nedobrovolně přenesl do dvojité galaxii Chanda. Zde byl zahájen program, který BÁZI nejprve rozebral na díly a následně ji přetvořil do podoby dvou samostatných kulovitých těles.

V Mléčné dráze mezitím probíhají důležité politické události: Tormanac da Hozarius, důvěrník vládce Arkonidanů, narazí na stopu spiknutí a během vyšetřování padne do zajetí. Ve vzpomínkách se vrací do mládí a zažije ZNAMENÍ DOBY...


Tormanac da Hozarius pracuje na Urengollu, dvacáté planetě systému Arkon. Ledový svět je lénem arkonidského šéfvědce Aktakula a byl přebudován na rozsáhlé výzkumné centrum. Tormanac je podporován a testován samotným Aktakulem. Všechny zkoušky zvládne s bravurou. Po dvou a půl letech – pět a půl roku po Šallowainově smrti – postaví Aktakul po bok svého chráněnci Naata Ghlesduula, který náležel k vědcovu týmu. Tormanacova poskvrna (selhání aktivace extrasmyslu) nezůstala Aktakulovi utajena. Ghlesduul nejen že dělá Tormanacovi osobního strážce, funguje i jako jakými „externí extrasmysl“. Naat v budoucnu doprovází mladého Arkonidana na každém kroku jako věčný upomínatel, znovu a znovu zpochybňuje některá Tormanacova rozhodnutí, odporuje jeho úsudku a ke všemu má jizlivý komentář. Kromě toho je to schopný pomocník v každé situaci. Z této dvojice se brzy stanou dobří přátelé.

V roce 1417 NGL opustí Tormanac Urengoll, aby podnikl okružní cestu po Mléčné dráze. Po více než osmi letech je opět povolán k Aktakulovi. Tormanacův mentor zřetelně zestárnul a cítí blížící se konec svého života. Postaví Tormanaca před volbou: V budoucnosti může pracovat pro SENTENZU, k níž kdysi náležel i sám Aktakul, nebo se přidá k poradnímu grémiu „věda a výzkum“, podléhajícímu imperátoru Bostichovi. Tormanac se rozhodne pro druhou možnost. Kromě toho má Tormanac zařídit Aktakulovu pohřební ceremonii. Dne 29. prosince 1425 NGL velký vědec umírá. Dezintegračního obřadu, který proběhne přesně o měsíc později, tedy 29. ledna 1426 NGL, se zúčastní i Bostich. Při této příležitosti se Tormanac poprvé osobně setká s imperátorem. Do událostí se zaplete SENTENZA, která se chce zmocnit Aktakulových výzkumných dat. Agenti SENTENZY vniknou až do nejtajnějších oblastí zařízení na Urengollu. Tormanac se postará o to, že dostanou alespoň kopii části informací a bez překážky uniknou. Převezme přitom iniciativu a odporuje dokonce i imperátorovi.

O 37 let později stojí Tormanac, jemuž je mezitím 79 let, mnohem výše v arkonské hierarchii – vede Bostichovo poradní grémium. Je členem arkonidské delegace, která na pozvání Akonanů odcestuje dne 25. března 1463 NGL do Modré soustavy. Neznámý – pravděpodobně člen zájmové skupiny Ark'Tussan – ho informuje o blížícím se zažehnutí Akonské pochodně. Tormanac patří oněm vědcům, kteří zabrání katastrofě1). Bostich z něho následně udělá svého osobního pomocníka a neoficiální pravou ruku.

Šest a půl roku později, krátce po zmizení Sluneční soustavy a únosu BÁZE v září 1469 NGL, se Tormanac setká s Ronaldem Tekenerem a varuje Smíška před skupinou Ark'Tussan. Tak může být zmařen atentát na konferenci LSP, při níž je Arun Joschannan zvolen novým Prvním Pozemšťanem2). Tormanac nepolevuje ve své snaze odhalit osoby, které stály za Šallowainovou smrtí. Tuší, že náleží do organizace Ark'Tussan, proto se vydá na Travnor, kde nakonec padne do rukou Badakků...