svazek 2629

Christian Montillon

Die Weltengeißel

Světobič

vydáno: 06. ledna 2012    
čas děje: 16. – 18. září 1469 NGL
Perry Rhodan 2629 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Panika v soustavě Cronal – do konce zbývá 37 hodin
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan vidí Světobič.

Regius – Iothon ví, jak zacházet se clonou.

Tion Yulder – Dosanthi zkusí přežít, aby mohl dál sloužit odboji.

Szimon Corosh'tha – Cruny žije a trpí v kolektivu.

Kaowen – Protektor řídí akci Světobiče.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2629 (Ilustrace 1)

V Mléčné dráze se píše rok 1469 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5056 křesťanského kalendáře. Po zmizení Sluneční soustavy a všech v ní žijících Pozemšťanů se situace v domovské galaxii lidstva zásadně změnila.

Z původního stanoviště Slunce se stal nebezpečný Sektor nula, přičemž celou oblast uzavřely jednotky Galaktiků. Všichni se horečnatě snaží zjistit, co se vlastně se Solárním systémem stalo. Celou věc navíc komplikuje skutečnost, že byla „unesena“ BÁZE, na jejíž palubě se nacházel Perry Rhodan.

Není divu, že na mnoha místech Galaxie panuje neklid. Země byla důležitým politicko-ekonomickým centrem a všichni již pocítili důsledky jejího zmizení. Z konference na planetě Maharani vzešlo provizorní vedení Ligy svobodných Pozemšťanů.

Perry Rhodan mezitím bojuje ve válkami zmítané dvojité galaxii Chanda proti QIN SHI. Tato tajemná bytost panuje nad nesčetnými vojáky z různých národů a je téměř nepopiratelnou vládkyní Chandy. Její nestrašnější zbraní je SVĚTOBIČ...


Perry Rhodan je hostem na palubě kosmické lodi CHANDORY, která nese novou zbraň Zoufalého odboje, určenou k boji proti Světobiči. Zbrani se říká „clona“ a dovede zamaskovat myšlenkové impulzy cílových živých bytostí Světobiče, který tak není schopen pohltit jejich životní energii. Clona musí pracovat po stejně dlouhou dobu, jako sám Světobič, tedy celých 37 hodin. Po uplynutí této lhůty bude QIN SHI donucen ukončit své spojení se Světobičem.

Avšak když CHANDORY dorazí do domovské soustavy insektoidních Crunyů, kteří se již před tisíciletími stali obětí Světobiče, je okamžitě ostřelována. Protektor Kaowen uzavřel soustavu mocnou flotilou. CHANDORY musí ustoupit. Kaowen vyšle do akce na mateřskou planetu Crunyů armádu Dosanthi. Dosanthi nasadí své paraschopnosti, aby v domorodcích vyvolali záchvaty paniky. Kromě toho, že je tak zadušen jakýkoli náznak odporu, Světobič bude schopen lépe pohltit mentální energii Crunyů.

Rhodanovi se ohlásí Oblek univerza a sdělí mu, že disponuje daty o vylepšení zaměřovací ochrany, které Ennerhahl provedl na palubě MIKRU-JON. S uloženými informacemi mohou být během pár hodin adaptovány bóje, které po rozmístění kolem planety vytvoří clonu proti Světobiči. Na úpravy CHANDORY není naneštěstí čas. Když začne Světobič se svými aktivitami, jsou bóje na místě a ukryjí ohrožené Crunye. Domorodci však pod vlivem Dosanthi začínají s bratrovražednou válkou. Jelikož by to bylo pouze plýtvání cennou vitální energií, Kaowen odvolá Dosanthi.

Jednotlivé bóje clony jsou navzdory zaměřovací ochraně objeveny a Kaowenovy jednotky je sestřelí. Zbytek postupně selže sám od sebe. Pět hodin před koncem lhůty tak Světobič přece jen začne pracovat. Zahynou miliony Crunyů, jejich životní energie je pohlcena. Světobič však získal jen část zamýšleného objemu energie a QIN SHI má nadále hlad. Zbraň se tedy vydá do systému Pytico. Kaowenovo loďstvo a CHANDORY letí také...