svazek 2588

Arndt Ellmer

Aufmarsch der Titanen

Nástup titánů

vydáno: 25. března 2011    
čas děje: květen 1463 NGL
Perry Rhodan 2588 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Rozhodnutí se blíží – flotily dvou Všebytostí nastupují
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Sinnafoch – Frekvenční pátrač a místodržící Anthuresty musí zorganizovat obranu.

Craganaxi a Storgell – Váleční pobočníci kontrolují, chrání a organizují.

Ellonit – Frekvenční pátrač čelí hrozivému nepříteli a vzpomene si.

Fyeran – Frekvenční pátrač je konfrontován s nemesis Vatroxů.

Philip – Okrill vydává povely.

Satwa – Domorodá pobočnice z Andromedy prokáže svou cenu také v Anthurestě.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2588 (Ilustrace 1)

V Mléčné dráze se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už nějakou dobu zuří v několika galaxiích boj o polyportsíť. Polyportdvorce jsou reliktem z dávných časů. Tento transportní systém umožňuje cestovat na gigantické vzdálenosti. Když se ze spánku probudí Frekvenční monarchie, nárokují si její vládci – Vatroxové – vládu nad všemi hvězdnými ostrovy v dosahu polyportové sítě.

Lidstvo a jeho spojenci kladou houževnatý odpor – bitvy zuří v Mléčné dráze i v blízké Andromedě. Pozemšťané posléze odhalí Achillovu patu Vatroxů. Po rázných úderech je moc Monarchie prakticky zlomena. Tím však není hrozba zažehnána docela: Stále jsou zde přinejmenším dvě soupeřící Všebytosti, odvozující svůj původ od Vatroxů.

Současně je tu ještě závažnější nebezpečí – hrozí smrt ID, superinteligence, s níž se po mnoho let pojily osudy Pozemšťanů. Aby zachránil ID, musí Perry Rhodan najít tajuplný PARALOX-ARZENÁL, avšak po tom zatím není ani stopy. Ke všemu ještě nyní v Anthurestě dojde k NÁSTUPU TITÁNŮ...