Perry Rhodan 2586 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2586
Název:Sektorové poupě
(Die Sektorknospe)
Autor:Wim Vandemaan
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:11. března 2011
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 9. května 1463 NGL
Pluje na hvězdných řekách – a žije na Planetě věčného života
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan sleduje kosmickou příručku.

Mondra Diamondová – Průvodkyně Perryho Rhodana jej následuje ledem a časem.

Tataoparan – Anthurianský pilot pocítí stesk po domově.

Piet Rawland – Muži z minulosti dělá společnost bezčasá bytost.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2586 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

V Mléčné dráze se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už nějakou dobu zuří v několika galaxiích boj o polyportsíť. Polyportdvorce jsou reliktem z dávných časů. Tento transportní systém umožňuje cestovat na gigantické vzdálenosti. Když se ze spánku probudí Frekvenční monarchie, nárokují si její vládci – Vatroxové – vládu nad všemi hvězdnými ostrovy v dosahu polyportové sítě.

Lidstvo a jeho spojenci kladou houževnatý odpor – bitvy zuří v Mléčné dráze i v blízké Andromedě. Pozemšťané posléze odhalí Achillovu patu Vatroxů. Po rázných úderech je moc Monarchie prakticky zlomena. Tím však není hrozba zažehnána docela: Stále jsou zde přinejmenším dvě soupeřící Všebytosti, odvozující svůj původ od Vatroxů.

Současně je tu ještě závažnější nebezpečí – hrozí smrt ID, superinteligence, s níž se po mnoho let pojily osudy Pozemšťanů. Aby zachránil ID, musí Perry Rhodan najít tajuplný PARALOX-ARZENÁL. Dokud není tento objekt nalezen, je třeba dodat superinteligenci jinou psionickou hmotu. Tu může dopravit jediný prostředek – SEKTOROVÉ POUPĚ...


Texas, konec 19. století starého letopočtu. Pistolník Piet Rawland je spolu se čtyřmi dalšími desperáty na cestě do El Pasa, kde banda zamýšlí přepadnout banku. Před městem potkají nevrlého cizince, který je obletován rojem motýlů. Rawland s ním krátce hovoří. Přepadení skončí katastrofou. Dojde k přestřelce se šerifem a jeho pomocníky. Rawlandovi kumpáni jsou zastřeleni, on sám dostane dva zásahy do prsou. Avšak neocitne se ani v pekle ani v nebi, nýbrž ve společnosti nezapomenutelného starce. Ten vezme pistolníka na fantastickou cestu, jejímž cílem je umělý svět Poutník. Rawland se stane pomocníkem ID. Zařizuje pro superinteligenci několik věcí; mimo jiné se v roce 1976 nechá zastřelit Perrym Rhodanem. Po staletí, která pro něho ubíhají jako sen a v nichž mu společnost dělá pouze robot Steambody, je pistolník cvičen pro funkci pilota sektorového poupěte. ID hodlá poupě jednoho dne dát k dispozici Perrymu Rhodanovi. Rawland má posloužit jako náhradník pro případ nouze.

Dne 9. května 1463 NGL se Perry Rhodan a Mondra Diamondová ocitnou na Poutníku. Jsou navedeni k westernovému městu, kde potkají Rawlanda. Avšak Rhodan nemůže díky absenci rytířské aury prokázat svou totožnost. Mondra nakonec pistolníka zastřelí jeho vlastním koltem. Rawland si z toho nic nedělá; na podobné věci si již zvykl. Na palubě sektorového poupěte předá Rawland svým hostům mnemonickou příručku – paměťové médium, které do mysli svého nositele implantuje cizí vzpomínky. Jde o zážitky všech bývalých pilotů poupěte BATIOVREE.

Tak se Rhodan a Mondra dozví, že sektorová poupata byla před 9 870 000 lety stvořena Anthuriany. Plavidla měla za úkol prolétat tryortanové jícny a používat je jako nosné prostředí. Sektorové poupě představuje derivát anthurianského genotypu. Genetický substrát byl biomechanicky rozšířen a obsazen miliardami robotů. Ačkoli má sektorové poupě vlastní vědomí, stále potřebuje pilota. Ten kontroluje a řídí velké množství psionické hmoty, uskladněné v sektorovém poupěti a používané pro nejrůznější účely, hlavně pro pohonné orgány plavidla. Anthurian Tataoparan byl první pilot plavidla BATIOVREE, a to bylo prvním dokončeným sektorovým poupětem. Tataoparan provedl svou loď tryortanovým jícnem a rozmístil ze psionické hmoty složené sondy. Tak položil základní kámen polyportové sítě. Po rebelii Vatroxů bylo 95 poupat zdánlivě bezpečně uloženo v Amringharu. Později však lodě padly do rukou Kybbů, a s pomocí zrádného Tagga Kharzaniho je kybernetické národy dokázaly zprovoznit. Až na několik jednotek zanikla poupata coby Kybb-Titáni v boji proti Pozemšťanům.

Sektorové poupě uzná Rhodana poté, co předloží svůj controller. Pozemšťan se spokojí s rolí velitele, pilotem má být nadále Rawland. Na jeho návrh je poupě překřtěno na QUEEN OF ST. LOUIS – je to vzpomínka na Rawlandův dávný sen, řídit vlastní kolesový parník. V TALIN ANTHURESTĚ se mezitím aktivuje transferový komín do systému Stardust. Jako první kontingent se skrze FATICO do Anthuresty přenese 3000 LSP BOXŮ, 1000 fragmentárních plavidel Posbiů a 2000 haluťanských křižníků. Na Poutníku je vyloženo 489 nádrží krathvira, kde se Vamu miliard Vatroxů a entity VATROX-CUUR přenese na ID. Superinteligence se poněkud zotaví a je schopna mluvit s Rhodanem. ID však jen zopakuje svůj požadavek, aby Pozemšťan nalezl PARALOX-ARZENÁL. Na krátkou chvíli se objeví také Delorian Rhodan...