svazek 1957

H.G. Francis

Angriffsziel Pilzdom

Útok na Hřib

vydáno: 23.2.1999    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1957 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 1957 (Ilustrace 1)

Dva z tazoliských zajatců z hlavní řídící centrály na Thagarumu1) zemřou na svoje těžká zranění. Přeživší třetí Tazole, vědec Ragunjan, má v rozporu se Scoctorenem Vil an Desch jen jednoduché jméno, což naznačuje jeho nízký původ. Humanoidní a zcela holé tělo zajatce působí vyzáble. Ragunjanova tenká kůže je schlíplá a suchá. Jeho hlava se podobá lidské umrlčí lebce s ústy bez rtů, nepoměrně velkými zuby a hlubokými, jakoby v jeskyni ležícími tmavými oči. Oválný týl je klenutý nápadně dozadu. Jakoukoliv spolupráci se Chearthery, které považuje za nehodné, Tazole odmítá.

V hlavní řídící centrále Thagarumu zjistí gharriský šéf vědců Khona, že Algioti nainstalovali do jedné z jedenácti rozvodných stanic generátor pulsů, jehož impulzy mají zkracovat impulsy hyperspektra hvězd Slunečního trezoru. Gharrerové jsou přesvědčeni, že takovýto generátor pulsů nemůže pocházet z technologie Algiotů.

Protože signály, které zachytily ma Thagarumu, přicházejí jednoznačně z řídící stanice Conthikk, ostartuje Atlan a gharriští vědci Khona, Bhgathan a Chrschayth se space-jetem z RICA k tomuto kyslíkovému světu, který jako první planeta obýhá své slunce. V cílovém systému je malá disková loď ihned přepadena přesilou uzlových a šípových lodí a musí se s těžkými škodami stáhnout. Je zachráněna ANUBISem, který se vrací z Domu Nisaaru. Krátce před tím, než křižník zaparkuje na orbitu Thagarumu, upadne Vincent Garron do tranzu.

Mezitím dosáhnou výsadkáři Maahků, Gharrerů a Wlatšidenů severního pólu Thagarumu, kde Algioti uzavřeli Hřib do poloprostorového pole, které nazvou Sera Tryx a tror-Geme (komprimované čtyř a půl pole) neboli krátce Styx. Díky těžkému dělu, které je označeno jako Tryoxer a rovněž používá poloprostor mezi čtvrtou a pátou dimenzí, znemožní Algioti Cheartherům a jejich spojencům další postup. Aby podpořil spojence, nasadí Ronald Tekener proto Sigance Domina Rosse2), Alguin Atorka, Biniya Kaynor, Soglan Schweathan a Varano Maskapora, kteří byli ubytováni na GILGAMEŠově modulu KENNON a už nějakou dobu probíhá mezi nimi a výzbrojním technikem Marcom Bannisterm malá válka. Nepozorovaní se mohou Siganci přiblížit k algiotiské štítové kopuli a strukturální trhlinou, která vzniká při střelbě z Tryoxeru, propašují k Algiotům malý transmiter. Zde zadrží vedle Tazolenů zástupce 1.3 metru vysokých, ještěrovytých Saggarerů, také ještěrům podobné, ale zřetelně větší Voraneseny, netopýrům podobné Zytekery, tři metry vysoké, čtyřruké Oschongeny a opicím podobné Prokideny. Krystal, který Bannister ukryl v transmiteru, aby Sigance, které podceňuje, donutil k činnosti a soustředil na ně Saggarery. Siganka Biniya zabije sice Algiota, dříve než může zradit její druhy, je ale v boji těžce raněna.

Mezitím co Schweathan a Maskapor staví transmiter, pozoruje Ross a Atork Vil an Desche. Vidí, jak se Scoctore svléká a svou kůži, kterou svlíknul při celkové látkové přeměně, natírá páchnoucí kapalinou. Je podobná hejnu z Myrdenů, hmyzu podobnému čmelákovi. Protože Myrdeni Tazolena vyměšují pro oživování nutný Elcoxol, stane se jeho suchá, schlíplá kůže opět vlhkou a hladkou, a dříve neduživý Scoctore získává novou sílu. Siganci ho ale ochromí a spoutají. Poté zmanipulují Tryoniku, která řídí Tryoxer, tak že mohou bezpečně projít Styxovým polem a vrátit se na KENNON.

Ještě ve stejný den, 15. prosince 1290 NGL, se aktivuje Siganci naprogramovaný časovač v 15.00 hodin transmiter u Hřibu, a třicet robotů TARA-V-Uh pronikne do základny Algiotů. Když kyslíková atmosféra po vypnutí Styxového pole unikne, zahynou všichni invazoři. Pouze Vil an Desch je živý převezen na MERLIN. Když je vůdce Algiotů konfrontován s Ragunjany, stojí proti oběma Tazolenům nejdříve mlčky. Pak vědci vysvětlí, že se před Scoctorem pokorně vrhnou v prach, a svalí se mrtví k zemi. Mhogena nyní nasadí své vlohy psí-reflektora a přiměje Vil an Desche ke spolupráci.

Mezitím pronesou Siganci v KENNONu projev k Marcomu Bannisterovi.

Z propagandistického vysílání Algiotiských poutníků vyplívá, že Dro ga Dremm nabídl Vil an Deschovi následnictví jako vládce kněžích. Kromě toho je tam zmiňován Wlatšiden Genorgor, který údajně konvertoval na Algiotiskou víru.

Vyhodnocení zaměření, které Atlana a Gharrerr provedli u Conthnikku, dokazuje, že generátor pulzů je v řídící stanici Kauhriomu a své rušivé impulzy přivádí z Conthikuu do Thagarumu oklikou.