svazek 1952

Uwe Anton

Alarm für Alashan

Poplach pro Alašan

vydáno: 19.1.1999    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1952 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 1952 (Ilustrace 1)

28. července 1290 NGL odchytí Tess Qumisha v Alašanu1) myšlenku Eismer Störmengorada o tom, že Seizmolog očekává kotlotřesení v oblasti systému Thorrtimer. Když se Zlatavec 2. srpna vrací ze zkušebního letu s terranskou technikou vyzbrojeným GLIMMERem na Thorrim, pozvou si ho Gia de Moleonová a Stendal Navajo k pohovoru. Podle kodexu svého společenstva se ale Störmengord chce vyvarovat zbytečné panice a své oficiální varování před kotlotřesením vysloví teprve 8. srpna, když si je absolutně jistý, která hvězda bude sloužit jako hyperenergetický vyprazdňovací ventil. Také Gia de Moleonová chce informace nejdříve utajit, ale Navajo se proti šéfce SPL postaví a informuje jak obyvatele Alašanu, tak Thorrimery. Nabídku krále Corn Markée, aby se malý kontingent Alašanů evakuoval na kosmické lodi jeho národa, Navajo odmítne a dohodne se s vládcem, aby se postaral o své vlastní lidi.

Mezitím se v systému Century podaří uskutečnit nadsvětelný let SOL. Po moudrém prvním pokusu z předchozího dne činkovitá loď zrychlí na padesát procent rychlosti světla, což je pro spuštění hypertaktového módu nutná limita, pro kterou Tautmo Aagenfelt razí pojem »pulzační práh«, a startuje k nadsvětelnému letu na Thorrim. Fungování hypertaktového pohonu připomíná Perry Rhodanovi a Reginaldu Bullovi přerušovaný transiční pohon Atlanova ARKONu II2), interpůlový nadsvětelný pohon věčné lodi Tengri Lethose3) a transmiterový rotátor Loowerů4). Protože je hypertaktový navigátor zničen výbuchem SOLHIRNu, musí SOL letět ke svému cíli bez vnější viditelnosti. Z bezpečnostních důvodů letí proto SENECA jen s nadsvětelným faktorem 25 miliónů a tak skoro 21.400 světelných let z Century na Thorrim trvá o něco víc než sedm hodin. V Alašanu je činková loď vítána jako záchrana před hrozícím nebezpečím, Perru Rhodan ale trvá na tom, že se i s evakuovanými na palubě vydá nejdříve do systému Teuller v galaxii Gorhoon5), kde chce v Hřibu na Kenteullenu navázat kontakt s Heliotem, aby se dozvěděl více o Shabazze. Ve čtyřech dnech, které zůstávají k ohlášenému Stömengordovu varování, nechá Gia de Moleonová THOREGON ŠEST opravit všemi dostupnými prostředky a vyzbrojit.

Když Eismer Störmengord 8. srpna oznámí, že nikoliv Thorrtimer, ale jeden a půl světelného roku vzdálené červené obří slunce Tak, bude zasaženo tímto kotlotřesením, stáhne šéfka SPL všechny příslušníky Služby ligy z Rhodanovy lodi. Rozhořčeně se nato Fee Kellind nechá propustit z SPL a společně s několika dalšími Alašany, mezi nimi Monkey, se dává k dispozici jako posádka Šestému poslu. 10. srpna nakonec Stendal Navajo a Gia de Moleonová schválí, že tisíc dobrovolníků Alašanu může Perry Rhodana na jeho misi doprovodit.

Předtím oznámi Mondra Diamond Rhodanovi, že je těhotná a v únoru mu porodí syna6). Nesmrtelný Pozemšťan, kterému toto oznámení nejdříve připomene své dosavadní manželky Thoru7), Mory Abro8), Orana Sestore9) a Gesil10) stejně jako i své děti Thomas Cardif11), Suzan Betty Rhodan-Waringer12), Michael Rhodan13) a Eirene14), se na své opětovné otcovství těší. Protože Mondra Diamond věří, že od deset týdnů starého embrya přijímá telepatické volání, že má Perry Rhodana doprovázet na jeho cestě za všech okolností, obrací se 15. srpna na Tess Qumisha, ale telepatka nevnímá žádně myšlenky nenarozeného. Ve stejné době je Tak zničen hypernergetickým vybíjením chvění. Od Eismer Störmengorda se přitom Mondra Diamond dozví, že seizmolog na základě vzrůstající třesočinnosti počítá s tím, že někdy bude zničena větší část DaGlauše díky superzáchvěvu. Protože nechce být překážkou pro Perry Rhodana, rozhodne se Mondra Diamond zůstat v Alašanu.

S 1026 osobami na palubě odstartuje THOREGON ŠEST 21. srpna ke svému letu do Gorhoonu. Tautmo Aagenfelt doufá, že posádka by během čtyř týdnů mohla opravit reaktory, které se nově zabudovali do lodi v MATERII. On sám se chce pokusit rekonstruovat hypertaktový navigátor. Paratronové štíty a transformační kanóny lodi jsou zase plně funkční. Shabazzina nano-kolona ale zůstává neobjevena15).

V Alašanu sdělí Mondře Diamond její nenarozený syn, že se špatně rozhodla.