svazek 1951

Arndt Ellmer

Das Reich der Puppen

V říši loutek

vydáno: 12.1.1999    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1951 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa

Perry Rhodan vyhledá SENECovu pětisetmetrovou kouli1). Známky po manipulaci od Korragů nebo roborů MATERIE nejsou znatelné. 29. července 1290 v 14:30 je Rhodanův tým rozhodnut obnovit agregáty a zachránit tak SOL. Hlavním úsilím je opravit paratronové projektory a antigrav. Také Tuck Mergenburg2), Tsualar Gross2) a další příslušníci kmenové posádky GOOD HOPE III se účastní této zoufalé odvážnosti, při které se Reginald bul kompletně vyčerpá. Ukáže se, že mnoho původních systémů SOL je dalece nedotčených, ale nedisponují žádnou energií. Protože na povrchu Century nemohou být použity hyperprostorová čerpadla činkové lodi, nasazuje GOOD HOPE III ve volném vesmíru svůj vlastní hypertrop, aby tak naplnila zásobníky SOL. Opakovaně se v různých sekcích vynoří hologramy robota Romea a Julie3), které zhotoví SENECA4).

Asi v 17:20 zasáhne Profer Z a jeho androidi poprvé a zavraždí agenta SPL Ruyd Tenhagena3). Perry Rhodan dá Monkeyemu příkaz, aby po neznámých atentátnících pátral. V průběhu pátrání dorazí Oxtorňan do Shabazzina bytu a nalezne prázdnou nádržku od poslední nano-kolony. Rhodan nato vyzve SENECu k generálnímu úklidu SOL, aby tím tuto nebezpečnou rosolovitou kuličku odstranil. Nakonec najde Monkey úkryt panenkovitých androidů a zničí je. Krátce před 22:30 eliminuje s Proferem Z poslední androidy, kterým mezitím padlo za oběť dvacet pozemšťanů.

Přibližně ve stejnou dobu dosáhne atomový požár stanoviště SOL. Na poslední chvíli jsou aktivovány paratronové štíty a loď se zvedne z povrchu. Když SOL dosáhne vzdálenosti šest miliónů kilometrů, Century exploduje5). Protože poslední nano-kolona se ještě nenašla, zabrání SENECA Perry Rhodanovi přístup ke své pancéřové kouli.