svazek 1948

Arndt Ellmer

An den Grenzen Macht

Na hranicích moci

vydáno: 22.12.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1948 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 1948 (Ilustrace 1)

Protože výslech Solder Branta arkonskými úřady nic nedokáže, přenechá Sargon z Progeronu atapického a zřejmě pomateného kandidáta Liberální jednoty 12. srpna 1290 NGL Cistolo Khanovi. Ten odstaruje s PAPERMOONem a nejdříve marně se pokusí nalézt stopu po ST. AMARINA. Mezitím 13. srpna naváže Atlan spojení s Khanem a ten ho informuje o událostech v Mirkandolu. Atlan mu vysvětlí, že prožil neuvěřitelné dobrodružství a že je asi odpovědný za strašlivou kapitolu arkonidských dějin1). Další detaili ale nenechá ze sebe vylákat.

Poté letí PAPERMOON na Terru. Protože Georg Zima dovedně ukrývý Solder Branta před veřejností, zůstává popularita kandidáta nejdříve nedotčena. Navíc je vypuštěn volební šot, který pochází z volebního konceptu Joskar Jankinnena. Tam je představen budoucí scénář, podle kterého Paola Dašmaganová bude jako ministerská předsedkyně Země až do roku 1303 NGL a tak zamotá situaci, že bude hrozit hladomor, Pozemšťané upadnou v závislost na Herreachcích, Vincent Garron zavraždí deseti tisíce a nakonec Bluesané z pověření galaktika obsadí Trokan, aby Hřibem drželi v šachu invazní flotilu Thoregonu.

15. srpna je s pomocí robota spáchán pokus o vraždu na Cistolo Khana. LSP-komisař je ale zachráněn, protože Noviel Residor ho vzhledem k napjaté situaci nechal tajně hlídat. Ve stejný den stáhne Elias Jakub Bangon2) a Lydia Marco2) svou kandidaturu zpět. Zatímco doporučí svým posledním přívtžencům volit Paolu Dašmaganovou, agituje Bangon pro Solder Branta. Neočekávaně Brant 16. srpna prohlásí ve veřejném proslovu, že byl dočasně ovlivněn Vincent Garronem a že Joskar Jankinnen, kterému neprávem důvěřoval, propašoval smrtícího mutanta na Arkon I. Brant, který sám 26. února vyval v parlamentu hlasování o důvěře a tak uspíšit nové volby, stáhne svou kandidaturu a představí Georg Zima jako svého následovníka. Propagace pomocí Jankinnova pesimistického budoucího scénáře je ihned zastaven. Ačkoliv je Zima pro veřejné vystoupení velice nešťastná postava, zdá se, že volební vítězství Liberální jednoty je přesto stále stejné. 18. září vyjde najevo, že Elias Jakub Bangon je zodpovědný za atentát na Cistolo Khana. Radikální dřívější admirál flotili vysloví názor, že Jankinnenův scénář je realistický. Ačkoliv Bangonovo zatčení není zveřejněno před volbami, zvítězí překvapivě Paola Dašmaganová s náskokem 2.7 procenta.

Mezitím nachá Vincent Garron, který posádku ST. AMARINA ovládá sugestivními schopnostmi, Joskar Jankinnenovu loď bezúčelně letět vesmírem. Pro ochabnutí svých paraschopností je mutant nejistý a nevypočitatelný. Garronova slabost spočívá nejen na tom, že s Mhogenou je na palubě psí-reflektor. K tomu příchází to, že hormonální změny, které souvisí s pubertálními změnami Tuyula Azyk, pomalu zeslabují psí-nadání mladé Bluesanky, takže vražedného mutantu může stále méně podporovat. Tuyula Azyk se cítí Garronem odpuzována, ale zároveň na nšho vázána. Když se Garron 13. srpna dozví o jejích změnách, brutálné Bluesance ublíží. Joskar Jankinnena, který ho za to kritizuje, zabije pomocí Gen-burstingu. Zatímco se mutant stáhne do hyperprostorového úkrytu, je zraněná Bluesanka umístěna do léčivého spánku.

Když ona 18. srpna procitne, navštíví Mhogena a dozví se, že dýchací směs Pátého posla vydrží sotva na tři dny. Garron se vrátí naškrobený ze svého hyperprostorového úkrytu a vysvětlí, že nakonec zase hovořil s Quotorem, a nechá nastavit kurs na Zemi.