svazek 1937

Uwe Anton

Stimmen aus dem Hyperraum

Hlasy z hyperprostoru

vydáno: 6.10.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1937 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa

Velkým nasazením vojska a policie nechá Cistolo Khan pátrat ve Slunečním systému po Vincent Garronovi. Odlétající a přilétající lodě jsou přísně kontrolovány, každý psí-zdroj je prošetřován. Kvůli novým schopnostem získaných působením Tuyula Azyk, jsou geny oběti měněny a buňky jsou přivedeny k výbuchu, a Garron je nyní označován jako Gen-Burster. Ačkoliv komisař LSP vražedného mutanta vyhlásili státním nepřítelem číslo jedna, pokusí se Garronův útěk nejdříve utajit, ale Joskar Jankinnen1) informuje Solder Branta, který tuto událost použije jako nové selhání vlády Dašmaganové pro svůj volební boj. Také Atlan se dozví o Garronově úniku a přilétá do Sluneční soustavy.

Protože Garron může jedním teleportačním skokem překonat asi čtyři sta tisíc kilometrů a je dodatečně zatížen Tuyula Azyk, zaujme Noviel Residor přesvědčení, že se asi ještě zdržuje v oblasti pásu asteroidů. To se potvrdí, když Peer Wallasch2), velitel pozorovací stanice na asteroidu Patientia, 16. června 1290 NGL tvrdí, že viděl Trox Vicheline3). V doprovodu SPL-médiospecialisty Thorssen Grunnwall odlétá Residor ihned do Patientia. Také tři další členové posádky věří, že narazili na vzácného Troxe a pozorovali muže, který chtěl Patientiu v doprovody dítěte opustit planetárním přívozem. Protože vedle tři sta bojových robotů velí Residor pětistům kosmických vojáků, míří k asteroidu Lamberta, příštímu cíli TOADY, protože Garron může současně sugestivně působit jen na sto osob. Multimutant a mladá Bluesanka ale trajekt opustili dříve, než dosáhl Lamberty. Podle plány syntronika Jilhem Vossa4) připraví nyní Residor pomocí Space-jetu SOAVE past. Po kosmické lodi, ve které kdysi Vichelina našel smrt3), Eigner smyšleně nazve jet jako Lete, a malá kosmická loď dostane Troxovo kódové jméno TONRIM 3). Když Garron, jak se očekává, se s Tuyula Azyk teleportuje do space jetu, aktivuje se paratron, HD a anti-ESPER štít. S pomocí bluesanského děvčátka ale může Garron svými duševními silami otvírat hyperprostor a tím si v něm vytvořit úkryt. Když po zničení palubní syntroniky je anti-ESPER štít odstraněn, ukryje se s Tuyula Azyk v takovémto úkrytu a teleportací unikne, když Residorův křižník CUCUMA domněle prázdnou SOAVE bere do vleku. Rozbor palubních záznamů v SPL-měsíční základně LARRY RANDALL5) ukáže, že při vytváření hyperprostorového úkrytu vznikne »černá nicota«, která kontrahuje. Tím se také vysvětlí proč hobby-exobiolog Wallasch věřil na Troxe, protože tyto bytosti také mohou stahovat své tělo jako míč.

Mezitím se dopracuje Vincent Garron a Tuyula Azyk transmiterem z Lambertu na Zemi. Protože se od velitele RAMIRA dozvěděl, že útok na PAKS měl za cíl jeho osvobození, a podle syntronických záznamů lodi, která podle Joskar Jankinnen náleží firmě Cora Syntronics, navštíví multimutant její kancelář v Terranii. Zpustoší prostory a zabije sedmnáct tam pracujících osob pomocí gen-burstingu. Potom se 30. června stáhne zpět do hotelu Hyltyn v Garnaru. S Tuyula Azyk se Garron cítí nejen sloučen, protože mu zesiluje parasíly. Také naivní nevinnost, kterou děvčátko reprezentuje, do přitahuje. Od výbuchu novy, při kterém obdržel »Touch« a může hledět do hyperprostoru, vidí tam barevné beztvaré kusy hmoty. To je podle něj Imprint živé bytosti, Quotor, hyperprostorové moci6), jako jejíž vykonavatel Garron vraždí a označuje jí jako »Barvy zla«. V této mnohonárodní směsy Garnarů nevystupují ani Xisrapové7) ani tučňákům podobní dřívější vazalové Gatasanů8), krocanovití Mamphinové9) nebo další mimozemšťani. Ale v Solmonthech, o kterých referuje trivideové zpravodajství, pozná Barvy zla, které přikázal Quotot přes Garronovi námitky vymýtit.