svazek 1932

Arndt Ellmer

Schiff am Abgrund

Loď nad propastí

vydáno: 1.9.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1932 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
GOOD HOPE III v nouzi - zachránit ji může už jen zázrak
z Databáze Multiversa

Hyperletem podniklý z posledních sil donese GOOD HOPE III1) 3. června 1290 NGL k bílemodrému slunci, které extrémně září v hyperspektru a obýhá okolo ní jen osamocený jupiteru podobný plynový obr. Gravitrafové zásobníky metagravového pohonu jsou zcela zničeny. Hypervysílač, hypertropové čerpadlo a další důležité agregáty jsou silně poškozeny a už nejsou funkční. Zatímco se medikové starají o dvacet těžce zraněných, pokoušejí se ostatní členové posádky instalovat zařízení nutné pro přežití, aby mohli udržet loď v chodu. Když nahromaděný zbytek energie v gravitrafových zásobnících přibližně dva dny po útěku z Kre-systému vybuchnou, jsou velitelka Fee Kellind, vedoucí vědec Lyjda Meyer a dva další Alašané vrženi do vesmíru. Jsou ale Tsualar Grossem zase zachráněni.

Kvůli staré rivalitě se medik Logan Poseider zdráhá, Laatiho probudit z koma, ačkoliv šéflékař by jako jediný mohl provést potřebnou operaci na těžce zraněném šéfinženýrovi Tuck Mergenburgh, který je nepostradatelný pro opravné práce. Nakonec dá Fee Kellind Laatimu sama potřebné injekce. »Bojový chirurg« ihned začne s Mergenburghovou operací.

Mezitím se v systému Thorrtimer2) objeví třicet bitevních lodí Hamaradů, které pod velením ministra války Gvarenbrolcha následují volání o pomoc ROPICY3). Mandreko Tars ale zase přijme roli Džerského vůdce Taka Mandreka4) a vyleká Hamarady tak, že ustoupí. Potom pošle Gia de Moleonová a Stendal Navajo loď Thorrimů, aby pátrala po nezvěstné GOOD HOPE III. Na Kristanu je informuje Thorrimer Jacho Hornung, velitel ALVAREZU, že se vydali na Kre'Pain.

Mezitím může Mergenburgh zásobovat pohon krátkodobě energií a oddálí tím pád na plynnou planetu, do jejíž gravitační působnosti se loď mezitím dostala. Mimoto se podaří »strojníkům«, kteří opět zprovoznili hypervysílač GOOD HOPE III tak, že může být vysláno jedno volání o pomoc. Pokus, uvést metagrav do provozu, ale ztroskotá, a Fee Kellind se svým mužstvem opustí loď, která se stále více přibližuje k planetě. Na poslední chvíli zasáhne ale 7. června ALVAREZ, který zachytil hyper nouzové volání. Vezme ztroskotance na palubu, připojí GOOD HOPE III energeticky k sobě a vrací se s vrakem zpět na Thorrim5).