svazek 1892

Horst Hoffmann

Als das Sternlicht erlosch

Když vyhasl hvězdný svit

vydáno: 27.11.1997    
čas děje: 1186 NGL – 1289 NGL = 4773 – 4876
Perry Rhodan 1892 (Česká obálka) Perry Rhodan 1892 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 1892 (Ilustrace 1)
Sedmihláska se změnila v muže Sedmihláska. Tento román je o jeho vzestupu k moci a o boji o místo Duchovního pastýře Wolkenortu. Ale hvezdný svit vyhasl, a je třeba čelit kacířům a odpadlíkům.