svazek 1869

Susan Schwartz

Gesang der Kleinen Mütter

Zpěv Malých matek

vydáno: 19.6.1997    
čas děje: 1289 NGL = 4876
Perry Rhodan 1869 (Česká obálka) Perry Rhodan 1869 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
První správně zacílené pokusy ukazují, že se zjevně lze dostat na kobylku „malým" hyperprostorovým bublinám. Ani jedna ze zodpovědných osobností v Mléčné dráze však nepředpokládá, že bude jednoduché porazit s konečnou platností Tolkandy. Především tehdy, když se začali ve zvýšené míře zajímat o hyperprostorové bubliny...