svazek 1854

Hubert Haensel

Ein Bote Thoregons

Posel Thoregonu

vydáno: 6.3.1997    
čas děje: 1289 NGL = 4876
Perry Rhodan 1854 (Česká obálka) Perry Rhodan 1854 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Pevně utvořený světonázor Kaif Chiriathy se stále více rozkolísává. V Pentrickém mračnu se ukážou Centrifaalové, Adlat ukradne galornskou loď a cizinec, který určitě pochází z nějaké vzdálené galaxie, má propustku. Cosi se v koalici Thoregon děje a Galorňanka neví, co s tím.