svazek 1637

Peter Griese

Gefangene der Zeit

Zajatci času

vydáno: 1993    
čas děje: 1200 / 1201 NGL = 4787 / 4788
Perry Rhodan 1637 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Bloudí mezi pararealitami - zpráva ze světa na druhé straně
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan dostane neobyčejnou nabídku

Sato Ambush - pararealista má neobyčejný zážitek

Myles Kantor - vědec přešlapuje na místě

Tarc Bottam - hlava halutského týmu v časoprostorové vráse

Paunaro, Icho Tolot a Lingam Tennar - bloudí pararealitami

Philip navštíví Perryho Rhodana v ODINU, který se stále ještě nachází v systému Taarnor1), a požádá Pozemšťana váhavě, aby dvě stě padesát nemocných Ennoxů2) odvezl do jejich domova. Jako protislužbu mu nabídne souřadnice svého domovského světa a další informace o Ennoxech. Rhodan odstartuje ihned s ODINEM a medolodí PARACELSUS, kterou mu Homer G. Adams dal k dispozici, směrem k souhvězdí Sculptor, kde ve vzdálenosti osm milionů světelných let leží planeta s nemocnými, kterou nazve Point Ennox3).

Během Brainstorm-konference na Titanu se Myles Kantor dozví, že Haluťané Tarc Bottam, Muron Preyl a Koul Laffal, kteří pokračují ve výzkumu Traisora Bagemota, Makuse Lolanta a Maco Pontora4), mají první úspěch při průzkumu zapečetěné časoprostorové vrásy. Kantor a Boris Siankow vyrazí ihned do Nového Moragan-Pordhu. Pokusy s robotickou sondou ukáží, že časoprostorová vrása je nestabilní. Protože tak šance na návrat Icho Tolota, Lingama Tennara, Paunara a Sato Ambushe5) do normálního universa rapidně klesá, pronikne Bottam 29. ledna 1201 NGL v kouli z formovací energie do časoprostorové vrásy a vezme s sebou přitom prizmatickou pyramidu6), o které Siankow tuší, že pochází z existenční roviny dosažitelné z časoprostorové vrásy. Ve světě plném stínů potká Haluťan tři stíny, o kterých si myslí, že to jsou Tolot, Tennar a Nakk. Zatímco mu největší stín odebere prizmatickou pyramidu, proudí k Bottamovu plánovacímu mozku série obrazů a dat, které vypravují o osudu nezvěstných:

Ve sto metrů velkém kotouči tvořícím pararealitu, ve které je Ambush zachycen svou pervertující Ki, se vynoří humanoid, který si říká Embuscade a jehož tvář je zakryta rastrem bezpočtu pohybujících se čtverců. Cizinec, který má buněčný aktivátor a rovněž ovládá Ki, zneutralizuje Ambushovu pervertující Ki, zatímco Pozemšťana ochromí a odvede pararealistu do vlastní reality. Při pátrání po TARFALE projdou Embuscade a Ambush několika pararealitami a narazí na konec v dimenzionálním víru na Paunarovu loď. Nakk pozná, že Embuscade je paralelní verze Ambushe. Paradoxnost současné existence obou dvojníků na existenční rovině způsobí smršťování Ambushovi reality. Embuscade se stáhne zpět. Pomalu se destabilizující Ambush se ve svých posledních hodinách pokouší ukázat TARFALE cestu k časoprostorové vráse, ale zmizí, dříve než trojzubcovitá loď dorazí do cíle.

Na Tristu, jediné planetě tmavorudého slunce, objeví Haluťané a Nakk troskami pokryté obrovské bojiště. Crounagger, v pancíři zahalená bytost, která se označuje za vrchního velitele Corraxů, varuje tři cizince před mocnou entitou, která jeho národ na planetě Courill napadla a podrobila si ho. Když pocítí cizí mentální vliv, Haluťané a Nakk prchnou.