svazek 1505

Marianne Sydow

Dorina, die Friedensstifterin

Dorina, Mírostrůjkyně

vydáno: 1990    
čas děje: 1145 NGL – 1165 NGL = 4732 – 4752
Perry Rhodan 1505 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Jsou vládci slova - jejich svět je řeč
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Dorina Vaccer - Linguidka, která má »talent«

Segur a Warna Vaccer - Dorininy rodiče

Garyo Kaymer a Balin Weydar - Dorininy učitelé

Aramus Shaenor - Dorinin konkurent

1145 NGL zasadí na Taumondu, už třicet let Linguidy obývané páté planetě slunce Kaokrat, farmář Segur Vaccer z odříznutého výhonku vypěstovanou sazenici keře Kima1) pro svou novorozenou dceru Dorinu. Protože Dorina již velmi brzy prokáže nestandardní jazykový talent, je v roce 1149 NGL představena komisi Taumondu a dostane se do přísné a spartánské školy Hajmayur. Tam se naučí, že řeč není jen prostředkem k definici vlastního bytí a ke komunikaci, ale nýbrž i ke změně reality. Dorina Vaccer se naučí, že stanoviska jsou s pomocí jazyka měnit či dokonce obrátit, protože »subjektivní« a »individuální realita« je poznamenána jen částečnou realitou, která je závislá na osobním stanovisku národa nebo jedince. Změna postoje souvisí se změnou skutečnosti.

Hluboký otřes prožije Dorina, když se její talentovaný a ctižádostivý spolužák Virram roku 1154 NGL pokusí prostoduchého Suratha bez jeho souhlasu proměnit svými jazykovými prostředky. Přitom vytvoří »falešný řetěz«, který jako katalyzátor do paměti ukládá pojmy a nakonec zničí Surathův rozum. Protože se Virram provinil proti přísnému linguidskému nařízení proti nevměšování, zablokuje jeho a Dorinin učitel Garyo Kaymer navždy jeho talent. V roce 1161 NGL navštíví Dorina Vaccer jako žádkyně Mírostrůjce Balin Weydara s VAROAR Roost2), hlavní svět Tentrů. Po konci Monosovy vlády se tito Bluesané vrátili ke kosmickým letům a zjistili, že Cantary zřejmě ignorovaní Linguidé mezitím obydleli řadu planet v jejich oblasti vlivu. Rozzuření dají Tentrové cizincům ultimátum, ale po vyjednávání, které Linguidové z VAROARU vedou na Roostu, přenechají svým novým přátelům kolonizované světy. Kromě toho odstraní Linguidové na Roostu mnoho menších svárů mezi Tentry. Protože Aramus Shaenor, ctižádostivý a velice nadaný žák Weydara, tlačí na to, aby se Linguidové, aniž by je k tomu jejich hostitelé vyzvali, věnovali nastávajícímu konfliktu mezi Invivo-Bluesany a klony z Monosovy éry, dochází k výměně názorů s Dorinou Vaccer. Na zvláštní přání opustí Linguidka VAROAR, aby na Taumondu, kde její keř Kima mezitím zesílil a stal se vzkvétajícím stromem, působila jako urovnavatelka sporů. Když se po půl roce vrací na VAROAR, je talent čtyřicetiletého Weydara už téměř vyhaslý. Roku 1164 NGL je Shaenor jmenován Mírostrůjcem a převezme VAROAR. V následujícím roce dostane Dorina Vaccer, která se rovněž stane Mírostrůjkyní, loď SINIDO.