svazek 1436

Robert Feldhoff

Die Bionten von Kyon

Bionti z Kyonu

vydáno: 1989    
čas děje: 1144 NGL = 4731
Perry Rhodan 1436 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
V předpolí Mléčné dráhy - objevují oběti genotechniky
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v zemi nikoho mezi valy

Zoporra - Biont potká svůj genetický vzor

Ornomall - Zoporrův konkurent

Salaam Siin - Ophaler musí znovu zpívat

Gucky - myšob je povolán jako zachránce

S informačním kódem vyvinutým Enzou Mansoor a Notkusem Kantorem jsou syntronické vazby CIMARRONU a počítače BLUEJAY opět uvedeny do provozu. Protože ale i hypersondy, které se bez rádiových přístrojů přiblíží k virovalu, explodují a tak dokáží, že obranná bariéra počítačových virů se může šířit nejen přes rádiové přístroje, vydají se obě lodě nejprve k blízko ležícímu rudému slunci, kterému Perry Rhodan dá jméno Thora1), a přistanou 25. února 1144 NGL na jeho třetí planetě. Protože tvar jeho hlavního kontinentu se podobá psovi, dostane jméno Kyon. Žije zde milion Biontů, více méně silně deformovaných produktů nepodařených genetických experimentů2). Většina z nich jsou míšenci genotypů všech národů Mléčné dráhy s výjimkou Haluťanů. Důležitá zařízení automaticky řízené, vysloužilé nákladní lodi, která Bionty z Mléčné dráhy na Kyon převáží, jsou po přistání zničeny časovanou bombou3).

Biont Zoporra, znetvořený potomek Terranců, kteří před lety převzal vedení kolonie na Kyonu, když jeho předchůdce, zmrzačený Bluesan Jiitüp, vyrazil s opravenou lodí do Mléčné dráhy, zajme 10. března Rhodana, Quando Persta4) a dvě ženy, protože cizince považuje za odpovědného zločince za genetické experimenty. Situace donutí Salam Siina, jehož přítomnost na palubě CIMARRONU mezitím byla objevena, vzdát se svého sebe soucitu a on pozná, že je úplně vyléčený5). Svým psionickým zpěvem se Ophaler postará o základ dorozumění mezi Bionty a ženami a muži obou kosmických lodí6).