svazek 1306

Clark Darlton

Das Geheimnis von Chanukah

Záhada z Chanukahu

vydáno: 1986    
čas děje: 445 NGL = 4032
Perry Rhodan 1306 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Bully a Ilt - po dlouhých letech opět spolu v akci
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Terranec sleduje záhadu

Bonifazio »Fazzy« Slutch - Bullyho adjunt

Gucky - myšob jako zachránce v nouzi

Mei-Lao-T'uos - protektorka Lao-Sinhů na Chanukahu

Kar-Men-To - zástupkyně protektorky

13. prosince 445 NGL dosáhne svazek EXPLORERU systému Shalom a přiblíží se k páté planetě, aby obyvatele druhé planety, světa Chanukah, ukolébal. Zatímco sondy prošetřují ostatní planety, přistanou Reginald Bull a Bonifazio Slutch 17. prosince tajně v přestavěné sondě na Chanukahu.

Jsou ale objeveni Lao-Sinhy a zajati, ale brzy je překvapivě osvobodí Gucky, kterého na Chanukah přivedlo neblahé tušení. Myšob objeví čtyři intaktní několikastupňové kartaninské dálkové lodě, se kterými byla do Absantha-Gom přivezena pararosa. Vedle pěti dalších Lao-Sinhů unese Gucky protektorku Mei-Lao-T'uos. Svými pararosou posílenými psionickými silami vzdoruje ale jeho telepatickým pokusům o výslech a nakonec ochromí Bulla a myšoba. Zatímco Mei-Lao-Tuos krátkodobě odláká, pomůže Slutch Guckymu se osvobodit, takže mutant se včas může postavit stovce útočících Lao-Sinhů1).

Dříve než s Bullem a Slutchem přejdou na EXPLORER, zachytí Gucky krátký psionický impulz, ve kterém Ernst Ellert oznamuje, že opustil své virotělo a je velice daleko2). Zatímco se Gucky vrací na Sabhal, pošle Bull Slutche 25. prosince s AVIGNONEM do Mléčné dráhy, aby Terru informoval o intrikách Kartaňanů v Absantha-Gom3).