svazek 1191

Kurt Mahr

Im Schattenreich der Yo

Ve stínu Yo

vydáno: 1984    
čas děje: 427 NGL = 4014
Perry Rhodan 1191 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Zbrojmistr a admirál - v moci Loolandre
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Clifton Callamon a Leo Dürk - admirál a zbrojmistr v moci Loolandre

Arnemar Lenx - velitel Gharwů

Mattsabin - nenávidí cizince

Girinaar - páriec

Cornz a Soup - dva Astaludi

Zatímco s Arnemar Lenxem a pěti dalšími Gharwy v trajektu TIENX přes síť Arachnidů letí k planetáriu Heernx, spáchá Gharwo Mattsabin, který cizince nenávidí, marný atentát na Cliftona Callamona a Leo Dürka. Když prastaré vozidlo dorazí na opuštěnou farmu a jeho pohon selže, snaží se Mattsabin znovu oba Terrance zabít, přijde ale přitom sám o život. Z vděčnosti za to, že Terranci síťopárijce zachránili před útokem Gharwů Arnemara Lenxe, varuje Girinaar, válečnice Torquantuur, Callamona a Dürka před tím, že kníže Gharwů by mohl pomstít smrt Mattsabina, svého jediného potomka. Když se Arnemar Lenx chce po nezdařilém pokusu o vraždu na Terrance skočit do propasti, Dürk ho zachrání.

Na dně obrovské jeskyně zaženou dva tři metry velcí strážci z drakům podobného národa Astaludů pět Gharwů a zajmou oba Terrance, protože nemají žádný Armadoplamen. Když je letecky transportují přes pohádkovou zemi dna jeskyně, aby je svým potomkům dali k dispozici jako hračky, jsou Astaludi překonáni Girinaar a jejími válečnicemi, které Callamona a Dürka sledovaly. Poté co jeden Armadomontér vpustí oba Terrance do planetária Heernx, jsou zkontrolování od Yo, stínovitého, rozevlátého útvaru, který tvoří bezsubstanční, energetické regulační a kontrolní rozvody planetária. Heernx, jehož ducha Ordoban kdysi vypudil do plazmatické hmoty, protože mezi svými podřízenými hrál roli Armadosrdce, ukáže oběma cizincům transparentní model Loolandre, »Domovu a pomníku věčného strážce Ordobana«. Loolandre je bezpočtem chodem, štol, koridorů, komor, dómů a hal naplněná, obrovská lichoběžníková deska, která má maximální rozměr 350 milionů kilometrů a na široké straně je 70 milionů kilometrů dlouhá, zatímco na úzké jen 40 milionů. Když Astaludi zaútočí na planetárium, aby se zmocnili Terranců, spadne Callamon do plazmy Heernxe a zmizí. Dürk, který musí bezmocně přihlížet, jak se hlenovitá hmota dematerializuje, uprchne nakonec do temné šachty1).