svazek 112

Kurt Brand

Der Mann mit den zwei Gesichtern

Muž dvou tváří

vydáno: 1963     (česky: 1997)
čas děje: 2103
Perry Rhodan 112 (Česká obálka) Perry Rhodan 112 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Bytost z Poutníka se baví - a rozdává 21 buněčných aktivátorů...
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Thomas Cardif – Citlivý vládce státu

Reginald Bull a Allan D. Mercant – Jednání Administrátora je udivuje

A-thól - Agent Antiů

Brazo Alkher a Stana Nolinov - Poručíci z IRONDUKE

ID – Smějící se bytost z Poutníka

Rhobal – Vysoce postavený služebník Báalolů

Ilustrace:
Perry Rhodan 112 (Ilustrace 1)

V roli Perryho Rhodana přijímá Thomas Cardif, k překvapení terranských vládních špiček, rozhodnutí, které oslabí pozice Terry vůči jejím protivníkům. O jeho identitě však nikdo nepochybuje. Dva měsíce po návratu z Okúlu přinese Anti v masce Arkonidana Cardifovi od vysoce postaveného kněze Báalolů příkaz, že si má od Nesmrtelného ID vyžádat 21 buněčných aktivátorů s automatickým individuálním nastavením. Cardif na tento plán přistoupí, ale již nejedná jako loutka Antiů.

S poručíky Brazo Alkherem a Stanou Nolinovem letí ve Space-Jetu I-09, pomocném člunu IRONDUKE, na Poutníka, aby si vyžádal 21 buněčných aktivátorů. ID podvodníka pozná, přistoupí na jeho hru, položí mu ale záludnou otázku: »Mám těch dvacet aktivátorů ve fyziotronu naladit na tvé osobní impulzy, Perry Rhodane?« Cardiff souhlasí.

Při zpátečním letu z Poutníka2) je I-09 polapen BAA-LO, velkou válcovitou lodí Rhobala. Cardif se zdráhá předat aktivátory, a chce se odvolat na své postavení, ale musí se toho vzdát, když se vynoří IRONDUKE a báalolský kněz hrozí, že odhalí jeho hru. Zanechá tedy Alkhera a Nolinova, jakož i dvacet aktivátorů, v lodi Antiů, sám uprchne Space-jetem a později oba poručíky obviní, že ho zradili3).