svazek 1040

Kurt Mahr

Unheil über Kran

Pohroma nad Kranem

vydáno: 1981    
čas děje: 424 NGL = 4011
Perry Rhodan 1040 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Spoodijská loď přistála - nebezpečí pro Věštce
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Carnuum - Vévoda revoltuje proti Věštci

Gu - vévoda se musí dál strachovat o svůj život

Nikkam, Arzyria a Musanhaar - pracují pro vévodu Gu

Klaque a Vorneš - dva Tartové ve službách Carnuuma

Surfo Mallagan - multispoodiový muž přichází k sobě

Brether Faddon a Scoutie - Mallaganovi kamarádi

Když ho Gu označí za zrádce, dá Carnuumovi rozkaz zabít vévodu. Vorneš, jehož příslušnost k Bratrstvu je v Carnuumovým poradcům známá, je přinucen atentát provést. Mezitím Carnuum, který až dosud udržoval jen sporadické kontakty s Bratrstvem, aby získal informace, a který touží po samovládě, v planoucím projevu vytýká Věštci manipulace a zneužívání kranského národa. Mezitím dochází k výtržnostem proti služebníkům Věštce, které jsou ale pomocí zbraní zažehnány. Zatímco se zapojí do veřejných informačních kanálů, podporuje Bratrstvo Carnuumovu ofenzívu proti Věštci. Vévoda ale plánuje nejdřív odstranit Věštce a následně také Bratrstvo. Carnuumova otevřenost Guovým lidem jasně říká, že jejich Vévoda má být odstraněn. Arzyria ale společně se dalšími důvěrníky Gua zmaří plánovaný atentát. Vorneš zemře. Vévoda Gu obviní Carnuuma poté veřejně ze zrady a obviní ho, že je loutkou Bratrstva. Carnuumův tajemný, zdánlivě němý spolupracovník Kaque, kterému Arzyria předhazuje, že je »Hlasem Bratrtva«, je Fischerem, robosluhou Gua1), zavražděn.

V SOL objeví Brether Faddon a Scoutie, kteří chtějí Krany varovat před plánovaným Surfo Mallaganovým útokem na Většce, zmrzačené tělo Douca Langura, který se rovněž pokoušel proti vůli SENEKY poslat Kranům informace, a který byl zabit robotem. Když se Mallagan probudí, ohlásí se náhle Věštec a vyjasní nositeli čtyř Spoodiů, že po návštěě v domě Deovelynků na Couhru2) se stal loutkou Bratrstva. Hypnotické ovlivnění z Betšida spadne a nařídí SENEKOVI, aby přestal odstřelovat Vodní palác.