svazek 8

Michael Thiesen

Söldner des Imperiums

Imperiální žoldnéři

vydáno: květen 2016    
Neo Platinová edice 8 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa

Obsažené díly Perry Rhodan NEO:

(v pořadí, jak jsou v knize)

čísloautornázev
29. 
30. 
31. 
32.