Memohala

z Databáze Multiversa

Memohala byla pravděpodobně koncovým bodem přenosu dat z memoboxů.

Přehled

Na centrálních planetách Mistrů ostrovů – těmi byly Lemuria/Vario, Tamanium a Multidon – vždy existovala přinejmenším jedna memohala. Z memohaly na Variu se tamější velitel Joakin spojil s ústředím Mistrů.

Hala na Lemurii byla někdy označována jako Hala kontaktu. V memohale se Faktor I prostřednictvím komunikačního robota spojila s Faktory III a II.

Na Tantě III (terr.: Kahalo) se nacházely dvě memohaly. Starší, dobře zajištěná prostora, byla situována přímo pod Velkým Kahalem. Druhá, vybudovaná na příkaz časového agenta Frasbura, se nacházela pod jižním pólem planety.

Poznámka: V případě staré memohaly se pravděpodobně jednalo o 600 metrů pod zemí ležící a proti bombám dobře zajištěný laboratorní bunkr Leviana Paronna, později reorganizovaný na memohalu.

Zdroje

PR 269, PR 286, PR 297, PR 298, Lemuria 5