Loděnicová planeta

(přesměrováno z: Loděniční planeta)
z Databáze Multiversa

Loděnicová planeta je taková planeta, který byla dalekosáhle industrializována, aby na ní byly ve velkém množství produkovány kosmické lodi. Tento popis se logicky překrývá s definicí arzenálového světa, kde však těžiště leží spíše u skladování než u produkce.

Známé planetární loděnice