Jergelen

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:5
Známé hvězdy v soustavě:
Jergelen
Známé planety v soustavě:
Rastol, Compol, Murgol, Drovinol, Kateragenda

Jergelen je žluté normální slunce, které se nachází v sektu Simban na Eastside.

Od roku 1169 NGL je součástí hvězdné říše Linguidů.

Vzdálenost od Sluneční soustavy činí 80‘368 světelných let. Soustava Jergelen je vzdálena 665 světelných let od Simbanu a 395 světelných let od Teshaaru.

Planety

První planeta jménem Rastol krouží velice blízko kolem slunce a dá se proto popsat jako rozžhavený vět.

Střední vzdálenost od slunce druhé planety Compol činí 180 milionů kilometrů, její průměr je 11‘450 kilometrů a doba rotace 25 hodin a 17 minut. Compol má kyslíkovou atmosféru a je z 80% pokryt vodou. Pevnina je rozdělena do tří kontinentů. Obyvatelé Compolu jsou linguidští kolonisté.

Třetí planeta jménem Murgol je ledový svět bez významné atmosféry.

Čtvrtá planeta se nazývá Drovinol a je také ledovým světem podobným třetí planetě.

Pátá planeta jménem Kateragenda je rovněž pokryta ledem a také nemá pro Linguidy přívětivou atmosféru.

Historie

Před rokem 1169 NGL patřil systém Jergelen k oblasti zájmu Tentra-Bluesanů, kteří tuto soustavu však nikdy nekolonizovali.

Když se vládě Tentra-Bluesanů nepodařilo vlastními silami vyřešit konflikt mezi in vivo narozenými Bluesany a Klony Omni-Blue-600, požádala o pomoc Linguidy. Linguidskému Mírostrůjci Aramusi Shaenorovi se v roce 1169 NGL podařilo svým obratným jednáním a působením přimět obě strany k přátelské dohodě. Jako protislužbu požádal Aramus Shaenor Tentra-Bluesany, aby soustavu Jergelen darovali Linguidům, protože měla pro Linguidy důležitý historický význam.

Tentra-Bluesané byli Mírostrůjci Aramusi Shaenorovi za této situace tak vděční, že s jeho žádostí okamžitě souhlasili. Hvězdná říše Linguidů se tak rozrostla na 15 slunečních soustav.

Mimo to se Bluesané zavázali, že Linguidům dají k dispozici při kolonizaci soustavy svou techniku a poskytnou jim rozsáhlou hospodářskou pomoc. Důsledkem této dohody se začátkem října do soustavy Jergelen přesouvá bluesanská flotila pod velením Nueny Taella.