Hanzovní specialista

z Databáze Multiversa

Hanzovní specialisté byli zvláště vyškolení a zplnomocnění členové Kosmické hanzy.

Úkol

Mají za úkol pátrat po agentech superinteligence Seth-Apophis ve všech zařízeních Kosmické hanzy a na důležitých přidružených planetách. Agenti mají být osvobozeni od vlivu negativní superinteligence nebo zneškodněni, pokud není záchrana možná.

Tento úkol bylo velice těžké splnit, protože agenti Seth-Apophis se prakticky nedali vypátrat, dokud je superinteligence neaktivovala. Do té doby ani sami nevěděli, že jsou superinteligencí ovlivněni. Hanzovní specialisté proto zasahují teprve tehdy, když agenti způsobí nějakou škodu.

Akce Hanzovních specialistů koordinují Hanzovní mluvčí.

V pozdějších epochách přebírají Hanzovní specialisté pravidelné úkoly, čímž jsou srovnatelní se Specialisty USO nebo s agenty Solární kontrarozvědky. Nezabývají se primárně špionáží, ale vyšetřováním na rozkaz Hanzy a skrytým urovnáváním krizí. K identifikaci používají hanzovní kódy.

Známí Specialisté Hanzy