Demyrtle

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Sluneční soustavy:přibližně 500 LY
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:10
Známé hvězdy v soustavě:
Demyrtle - typ G-V
Známé planety v soustavě:
Šedopěna
Obyvatelé soustavy:
Toron Erihové, Šozidé, Šota-Magathové, Karoky

Soustava Demyrtle byla hlavním systémem Stínového státu Štítonošky Carye Andaxi.

Soustava leží v sektoru Dayllar ve hvězdokupě Arphonie. Žluté slunce Demyrtle je typu G-V. Krouží okolo něho deset světů, přičemž nejvýznamnějším je třetí planeta, Šedopěna.

Dějiny

Když ID izoloval štítonošské hvězdokupy do hyperkokonů, Carya Andaxi ukryla soustavy svého Stínového státu do časoprostorových záhybů. Po zvýšení hyperimpedance se vrásy roku 1332 NGL zhroutily a soustavy se navrátily do normálního prostoru. Po zradě Schandora Aquista napadlo systém Demyrtle loďstvo Kybbů. Útok byl na poslední chvíli odražen díky Atlanovi, který přivedl na pomoc skupinu Hyperdimů.

Zdroje

PR 2262, PR 2270