CREST VI

z Databáze Multiversa

CREST VI byl kolem roku 2460 vlajkovou lodí Solární flotily. Šlo o ultrabitevník třídy GALAXIS.

Výzbroj

Přesné technické parametry nejsou známy. CREST VI však byl první pozemskou lodí s novým paratronovým štítem.

Dějiny

V neznámé době před rokem 2460 vystřídal do služby vstoupivší CREST VI dosavadní vlajkovou loď Solární flotily – CREST V.

Kulovitá loď potom v roce 2460 posloužila jako experimentální plavidlo, když na ni byl nainstalován prototyp konvertoru paratronového štítu. Když se zařízení prokázalo jako zcela spolehlivé, Terranci zahájili sériovou výrobu konvertorů a paratronové ochranné štíty se staly standardní defenzivní výzbrojí jejich loďstva.

Nejsou k dispozici žádné informace o akcích, kterých se CREST VI zúčastnil.

Zdroj

PRKC 1