Baolin-Ndaové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Šaogenská říše nebes
Domovská planeta:Baolinksý deltaprostor
Baolin-Ndaové
Baolin-Ndaové
© VPM kg.

Baolin-Nda jsou členským národem koalice Thoregon a z jejich řad je vybírán Třetí posel Thoregonu.

Organické tělo Baolin-Nda představuje beztvarý šedý chuchvalec tkáně o hmotnosti 500 gramů a je označováno jako Duše. Baolinové žijí v umělých makrotělech. Ta mají podobu humanoidních robotů vysokých sto deset centimetrů, potažených bílým, jakoby umělohmotným materiálem. Makrotěla mají nápadně velké hlavy. V korpusu robotických těl je několik přihrádek, ve kterých se vedle Duše umísťují technická zařízení. Baolin – Ndaové žijí asi 5000 let. Po smrti přechází do Eolu, vrstvy hyperprostoru. Tam jsou (pravděpodobně) přijati do duševního kolektivu superinteligence Strážce eolové brány.

Vůdcem Baolin – Ndaů je veletechnik, po připojení ke koalici Thoregon současně zastávající post Třetího posla. Jeho makrotělo poskytuje domov vedle jeho vlastní Duši i „svědomí Baolin – Ndaů“, mutovanému, asi 180 000 roků starému, zřejmě nesmrtelnému Baolinovi jménem Temperou, který disponuje zkušenostmi a vědomostmi mnohých předchozích veletechniků.

Po přesídlení do Baolinského deltaprostoru (hyperprostorové bubliny) v galaxii Šaogenská říše nebes a tisíciletí trvající adaptaci na vyšší psionický tlak nemohou Baolin – Ndaové přežít v normálním vesmíru. V deltaprostoru žijí na kolagenech, technických a obytných stanicích, plujících v oceánu psionické hmoty.

Baolin – Ndaové jsou vysoké morální a etickém úrovni, což také vedlo k jejich konfliktu s bezohledně si počínajícími kosmokraty. Svá degenerovaná organická těla považují za méněcenná. Proto se již dlouho pokoušejí o přechod na vyšší stupeň vývoje, na němž by se jich mohli vzdát. Vědí, že po smrti přechází vědomí (duše, konstanta NASEF) do hyperprostoru, kde je rozptýlené psionickými proudy (tlakem). Proto si vylepšují své „myšlenkové poutací síly“, s jejichž pomocí po smrti stabilizují a mohou pokračovat v existenci.

Baolinové původně sloužili kosmokratům, ale Heliot jim odhalil, k čemu jsou využívány jejich vynálezy. Baolinové nakonec opustili svůj domov, galaxii Norgan-Tur (během útěku obětoval jejich tehdejší veletechnik svůj život a zničil robota Cairola, který se Baoliny pokusil zastavit) a vytvořili si svůj deltaprostor. Stali se třetím národem Thoregonu, pro nějž vytvořili mnoho úžasných děl (virtuální lodi, arzenál moci Šestého posla, Heliotské tvrze atd.). Jeden z jejich výtvorů – nanokolony – byl nakonec Šabazzou využit proti nim samým a téměř je zničil. Posledními Baoliny se tak stali Tautanbyrk (a s ním Temperou) a Viviaree.