Andury-Aphanur

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Kyon Megas
Typ hvědy:rudé slunce, snad typu M
Počet planet v soustavě:1 (?)
Známé planety v soustavě:
Markanu
Známí obyvatelé soustavy:
Polostopí směnárníci

Soustava Andury-Aphanur je domovským systémem Polostopých směnárníků. O tomto slunci je známo pouze to, že se nalézá v galaxii Kyon Megas a je obíháno planetou Markanu.

Přehled

Zpočátku se předpokládalo, že slunce soustavy leží v jiném kontinuu, protože Polostopí směnárníci byli v normálním prostoru osvětlováni jeho září, i když sama hvězda nebyla vidět. Tento jev byl pozorován také na Markanu. Uvnitř slunce spočívá tělo mrtvé superinteligence APHANUR. Díky vyzařování entity APHANUR získaly různé na Markanu žijící národy schopnost procházet do Aphanurského polosvěta.

Dějiny

Perry Rhodan se o existenci této sluneční soustavy dozvěděl prvně v březnu 1346 NGL na platformě ZEUT-80, když náhodou vyslechl rozhovor turistů na transportním dvorci BLEU RIMBER.

V lednu 1463 NGL doprovázel Rhodan, Mondra Diamond a Icho Tolot Směnárníka Ariela Motrifise na Markanu. Planeta byla o něco později přepadena Frekvenční monarchií.

Zdroje

PR 2397, PR 2501, PR 2502