svazek 665

Horst Hoffmann

Borallus Augen

Borallovy oči

vydáno: 2. července 1984    
čas děje: červenec 3808
Atlan klasická řada 665 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Solánci a Vulnurové proti hrozivým
z Databáze Multiversa

Bjo Breiskoll, Sternfeuer, Federspiel, Lyta Kunduran, Walter z Bruchsteinu a Kuno Krawynkel jsou na cestě do úžlabí, ve kterém Solánci bojují proti sobě, když je napadnou Karen Wall a Pyker Mayland. Od nich se dozvědí, že Breckcrown Hayes nechává zinscenovávat klamné boje, aby Borallua ošálil. Wall a Mayland si ale myslí, že si chce zachránit vlastní kůži, a chtějí získat výhodu zajetím telepata. Expedice ale dvojici přemůže a přivede k rozumu.

Borallu a jeho subPagové prokouknou klamný manévr. Velitel v tom vidí důkaz pro úskočnost a tím pro negativitu Solánců. Jeho novým plánem je poštvat proti sobě Vulnury a Solánce. SubPagové se odeberou do generačních lodí a začnou štvát proti Soláncům. Solánští telepati se o plánu dozvědí a pokusí se najít Hayese, aby ho varovali.

25. července 3808 zachytí Tyari s Přerušovačem volání o pomoc od Breiskolla, Sternfeuer a Federspiela, díky čemuž se posádky obou křižníků dozvědí o situaci. Blödel navrhuje ho jako primitivní raketu s malým transmiterem vyslat k Borallovým očím, ve kterých musí být neutralizační efekt vyrušen, takže Blödel bude moci přes transmiter přijmout gravitační bomby, kterými stanice odpálí. Robot je poslán na cestu, doba letu je ale spočítána na více než 23 hodin.

Na Kerberosu zaútočí Vulnurané na Solánce. Bjo Breiskoll naváže kontakt s insektoidy a dostane se k Prvomocnému Zaztynovi, který oznamuje, že Jacta před útokem vydal rozkaz, Solánce pouze ochromovat přirozeným jedem Vulnurů. Vulnurové a Solánci dále předstírají boj, aby získali několik hodin času. Borallu se tím ale nedá ošálit.

Krejulla chce zničit Blödela hned po vstupu do akční zóny očí. Sabotáží není Blödel zničen, ale přemístěn na stanici. Pět Zyrvulnů jménem Uyulschu, Chaquor, Meychorc, Gdacc a Treytc se díky mutaci stalo nesmrtelnými. Za deportaci normálních Zyrvulnů na Kerberos chtějí pomstu a sabotovali proto Oči. Setkají se s Blödelem a slíbí mu pomoc při zničení Očí. Nejdříve mu prozradí, jak stanice vypnout. Po vypnutí jedné ze šesti stanic ochromenou zónou proběhne vlna, ve které funguje normální technika. Tato vlna umožní aktivovat na několik sekund lodě Vulnurů.

Krejulla zasáhne osobně a zabije pět mutovaných Zyrvulnů. Blödel ho přemůže, zatímco bombu, kterou dostane transmiterem, použije jako střelu. Potom se odebere k hangáru. Krátce před zažehnutím bomby se stanice opět aktivuje. To umožní Blödelovi utéct v pomocném člunu.

Současně s explozí hlavní stanice odstřelí Vulnurové další stanici.

Kvůli zkáze dvou stanic jsou Borallovy oči silně narušeny, ale pole působnosti mohou stále ještě udržovat. Oba křižníky se odváží do pole působnosti, které vykazuje velké štěrbiny. Na Kerberosu proniknou Aolnové do SOL. Pod Hayesovým velením odstartuje SZ-1 a přijde na pomoc oběma křižníkům, kteří ostřelují třetí stanici. Spojenými silami je zničena, čímž zmizí neutralizační pole. Vulnurové poté zaútočí na ostatní Borallovy oči. SENECA dokáže v prostřední části SOL uvěznit Borallua a čtyři subPagy v energetické kleci, ale subPagové zničí sami sebe.

O šest dnů později odlétá SOL a lodě Vulnurů do systému Junk. Na Kerberosu zemřelo celkem 248 Solánců. Ole, Denise Tyllong a Kym Wilde zůstali na Kerberosu, aby Zyrvulňanům pomohli budovat civilizaci. Borallu je ochoten promluvit si se Solánci. Rozhodne se přijmout svou třetí podobu, kterou ale sám nezná. Před očima Solánců se promění ve Vulnurana.