svazek 549

Kurt Mahr

Im Reich der Giganten

V říši gigantů

vydáno: 12. dubna 1982    
čas děje: jaro 3792
Atlan klasická řada 549 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Vzpoura v niklové pevnosti
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Atlan, Breckcrown Hayes a Bjo Breiskoll - tři guerilloví bojovníci v Ysterioonu

Chart Deccon, Lyta Kunduran a Hage Nockemann - tři Solánci na cestě k tabuizované zóně

Sanny a Argan U - dva zajatci budou osvobozeni

Girgeltjoff, Tolgetnur a Barlod-Turg-Tul - tři ysteronští přátelé Solánců

Ilustrace:
Atlan 549 (Ilustrace 1)

Girgeltjoff a Barlod-Traug-Tul si jako vypravěči pohádek toulají Ysterioonem a blíží se přitom k centrální kouli, kde se chtějí setkat s Atlanem. S terranskou pohádkou na sebe chtějí upozornit. Tři Solánci Chart Deccon, Lyta Kunduran a Hage Nockemann se přitom skrývají v jejich šatech.

Atlan, Bjo Breiskoll a Breckcrown Hayes se blíží k centrální kouli. V jedné osadě se spřátelí s Ysteronem Tolgetnurem, který jim v budoucnu pomáhá.

Sanny a Argan U se osvobodí a dostanou se do neobsluhované centrály, ze kterých jsou řízeny energetické mříže kolem sochy. Zatímco Sanny oklame roboty, podaří se jim zničit stanici. Nakonec oba uniknou.

V blízkosti tabuizované zóny spustí Atlan útok a zničí transmiterové zařízení, se který se Ysteroné vydávají na loupežné výpravy za niklem. K jejich skupině dorazí skupinka Girgeltjoffa, která prchá před roboty Roxharů. Sanny a Argan U přijdou rovněž ve stejný čas z tabuizované zóny. S transmiterem, který nesl jeden z robotů, uniknou všichni Solánci kromě Atlana a Deccona k SZ-2. Jeden robot se obětuje, aby získali čas. Druhý umožní třem Ysteronům svým odpálením utéct pryč. Atlan a Deccon chtějí zaútočit na HIDDEN-X, poté co ten uvěří, že vetřelci byli vyhnáni.