svazek 507

Hans Kneifel

Die SOL und der Koloss

SOL a kolos

vydáno: 22. června 1981    
čas děje: duben 3791
Atlan klasická řada 507 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Boj s cizinci
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan v boji proti invazorům na SOL

Chart Deccon - velitel lodi SOL je bezradný

Homer Gerigk - zrádný Magnida

Arlanda - Expyrridka nabídne Atlanovi své pohostinství

Torgashuun - kosmický misionář

Ilustrace:
Atlan 507 (Ilustrace 1)

Umělý objekt, který byl ze SOL zaměřen, se ukáže být cizorodou kosmickou lodí, kterou Solánci nazvou Kvádr. SOL a Kvádr se vzájemně pokusí, použít druhou loď jako kotvu proti tažnému paprsku, aby se z něj katapultovala ven. Přitom se obě lodě přiblíží nebezpečně blízko a jsou vystaveni vysokému přetížení.

Když Atlan na cestě k SENEKOVI o Kvádru uslyší, vystoupí s několika Buhrly z lodi, aby si mohl loď prohlédnout. Přitom se oddělí od Homera Gerigka, který mezitím zpozoroval, že Atlanovy názory jsou od těch jeho ještě odlišnější než ty Charta Deccona, a vidí v Arkonidanovi nebezpečí. Přes jednu Ahlnatku prozradí Atlanovo místo pobytu SOLAGu a vyšle později vraha.

Když se Kvádr přiblíží, vyšle 25 odnoží, které po částech vniknou na SOL a které Solánci v boji porazí. Přes jeden z průlomů v trupu se Atlan vrátí znovu do lodi a poskytne cennou pomoc při obraně. Potom uteče před SOLAGem a schová se u ženy jménem Arlanda. Poté co nabere nové síly, ohlásí se Chartu Decconovi a je odveden.

SOL a Kvádr se nyní společně ženou k Pastička na myši VII. Kvůli silovému poli mezi loděmi je pro Buhrly výstup životu nebezpečný, což ukáže smrt tří Buhrlů.