svazek 500

William Voltz

Die Solaner

Solánci

vydáno: 4. května 1981    
čas děje: březen 3791
Atlan klasická řada 500 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Na cestě do nekonečna
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan přichází na palubu SOL

Chart Deccon - komandant SOL

Karton Amer, Builty Monk a Shia Deen - Vesmírní lidé

Sagoth Herlw - lovec rezu

4. března 3791 zaměří SOL, která uvízla v tažném paprsku vycházejícím ze soustavy Pastička na myši, hradu podobný útvar, který je pětkrát tak veliký než SOL. Hrad se nachází na kurzu směrem k Pastička na myši VII, jak ukazuje operační koule SOL. Chart Deccon nechá připravit pátrací komando.

Trojice Buhrlů Kartron Amer, Builty Monk a Shia Deen se rozhodnou na vlastní pěst hrad prozkoumat, čím se jasně zprotiví proti rozkazům SOLAGu. Ferrate Sagoth Herlw zmizelé pronásleduje, je ale odvolán SENEKOU.

Na hradě přijde k sobě Atlan a vzpomíná si na příkaz, který mu dali kosmokraté. Protože se nenachází na palubě SOL, obává se, že došlo k chybě. Když pátrací komando ze SOL dorazí na hrad, odposlouchává jejich nepříjemné komentáře o Extrech a neohlásí se. Stále ještě oslabený transferem, ztratí vědomí. V tom stavu ho naleznou tři Buhrlové, kteří na hrad vstoupí po pátracím komandu. Když Atlan přijde k sobě, prosí aby byl odvezen na SOL.

Průzkumné komando opustí hrad aniž by cokoliv zjistilo. Atlan je Buhrly tajně přiveden na SZ-1, kde se dozví o poměrech na palubě. Buhrlům jeho jméno vůbec nic neříká. Atlan se rozhodne pro plán zachránit SOL z tažného paprsku, znovu zavést na palubě demokracii a pořádek, a loď podle svého příkazu odvést do Varnhagher-Ghynnst.

Ve své kobce je Deccon od SENEKY informován, že Buhrlové přivedli na palubu SOL cizince.