svazek 5

Hans Kneifel

Der Jagdplanet

Planetární honitba

vydáno: 10. listopadu 1998    
Atlan Traversan 5 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Atlan Traversan 5 (Ilustrace 1)

Píše se srpen roku 1290 NGL. Při pátrání po neocenitelném archeologickém pokladu, tajné stanici Mistrů ostrovů, se Atlan na palubě GILGAMEŠOVA modulu RICO odebere do systému Trav.

Ve hledané stanici se stane Arkonidan obětí defektního stroje času Mistrů ostrovů a je vržen do minulosti. Skončí v roce 12 402 da Ark, což odpovídá roku 5772 před Kristem. Traversan je v této epoše ve válce. Nert Kuriol da Traversan, starý baron systému, se postavil proti dalšímu zvyšování daní a nyní čelí hněvu nelítostného Slunečního knížete Pyriuse Bita. Když do soustavy přilétne trestní expedice, Atlan díky svým zkušenostem admirála arkonské flotily odrazí silnější vojsko Pyriuse Bita.

Atlan dobře ví, že bude další trestní expedice znamenat konec Traversanu. Z tohoto důvodu letí nesmrtelný na palubě PADOMU, ukořistěné jednotky nepřítele, ke světu BRY 24, rezidenční planetě Slunečního knížete. Zde se podaří zabránit bezprostřední hrozbě Bitovy pomsty, ale nebezpečí tím není zcela zažehnáno.

Atlan by byl rád přítomen výběru nového Slunečního knížete. Doufá, že bude moci volbu ovlivnit ve prospěch Traversanu. Cesta ho tedy spolu s přáteli zavede na Arkon, k imperátorovu dvoru. Vládce zde však nepobývá, neboť odcestoval na svou PLANETÁRNÍ HONITBU...